IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Dažādu laboratorijas materiālu u. c. medicīnas preču iegāde – 3. kārta  20.04.2018.
Iepirkums: Angiogrāfijas iekārtas ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju piegāde angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.)  20.04.2018.
Iepirkums: Audums-MultiLatPat (parastais)  02.05.2018.
Iepirkums: Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana lopkopības nozarē  24.04.2018.
Iepirkums: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām  25.04.2018.
Iepirkums: Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem  20.04.2018.
Iepirkums: Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2. konkurss)  25.04.2018.
Iepirkums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Carnikavas novadā  21.04.2018.
Iepirkums: Par tiesībām veikt būvdarbus objektā “Sporta laukuma atjaunošana Ganību ielā 106, Liepājā” (pielikumi, grozījumi)  04.04.2018.
Iepirkums: Par siltummezglu iekārtu un aprīkojuma iegādi (papildināts)  13.04.2018.
Iepirkums: Malkas piegāde Jelgavas novada pašvaldībai 2018./2019. gada apkures sezonai (papildināts)  16.04.2018.
Iepirkums: Automašīnas piegāde Kocēnu novada pašvaldības policijas vajadzībām  04.04.2018.
Iepirkums: Par videoiekārtu un videoiekārtu licenču piegādi  10.04.2018.
Iepirkums: Par būvdarbiem Latvijas Bankas ēkā Teātra ielā 3, Liepājā  17.04.2018.
Iepirkums: Flīgelhorna piegāde studiju procesa nodrošināšanai (1 480 Eur)  17.04.2018.
Iepirkums: Kurināmās malkas piegāde Krustpils, Variešu, Vīpes pagastu pārvaldēm un to iestādēm  12.04.2018.
Iepirkums: Gumijas seguma ierīkošana zem rotaļu ierīcēm Bērnu pilsētiņā, J.Poruka ielā 2, Ventspilī  13.04.2018.
Iepirkums: Ūdensvada un kanalizācijas stāvvadu nomaiņa  05.04.2018.
Iepirkums: Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām (130 000 Eur)  13.04.2018.
Iepirkums: Zāles pļaušanas pakalpojuma sniegšana  05.04.2018.
Iepirkums: Transportlīdzekļu zirgu pārvadāšanas piekabes vilkšanai un piekabes divu zirgu pārvadāšanai iegāde  05.04.2018.
Iepirkums: Remontdarbu veikšana SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekojamās sociālajās mājās (papildināts)  16.04.2018.
Iepirkums: Specializēta mikroautobusa iegāde personām ar īpašām vajadzībām  09.04.2018.
Iepirkums: Dažādu laboratorijas materiālu u.c. medicīnas preču iegāde – 3.kārta (papildināts)  20.04.2018.
Iepirkums: Pasta pakalpojumu nodrošināšana Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu vajadzībām uz trīs gadiem  20.04.2018.
Iepirkums: Angiogrāfijas ierīces ar integrētu intravaskulāro sonogrāfiju piegāde angiogrāfijas un sirds kateterizācijas laboratorijai (SAM 9.3.2.)  20.04.2018.
Iepirkums: Audums-MultiLatPat (parastais)  02.05.2018.
Iepirkums: Demonstrējumu pasākumu nodrošināšana lopkopības nozarē  24.04.2018.
Iepirkums: Transporta pakalpojumu nodrošināšana Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāžu vajadzībām (papildināts)  25.04.2018.
Iepirkums: Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumu, elektroiekārtu, zemējuma ierīces un zemējumvada nepārtrauktības pretestības un zibensaizsardzības sistēmu mērījumu veikšana T/C Spice Home  29.03.2018.
Iepirkums: Ultrasonogrāfijas iekārtas piegāde  08.05.2018.
Iepirkums: Sadzīves atkritumu apsaimniekošana Carnikavas novadā (1 500 000 Eur)  21.04.2018.
Iepirkums: Medicīnas preču un ierīču piegāde VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām (45 600 Eur) (pielikums)  29.03.2018.
Iepirkums: Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā ESF projekta Nr.9.2.4.2/16/I/101 ietvaros (2.konkurss)  25.04.2018.
Iepirkums: Preiļu novada pašvaldības ielu un autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2018.gada vasaras periodā (pielikums)  03.04.2018.
Iepirkums: Mini traktora - raidera iegāde Kalsnavas arborētumam  10.04.2018.
Iepirkums: Jumtu remonta darbi Vecumnieku novada pašvaldības ēkām  09.04.2018.
Iepirkums: Aprīkojums miltrasas apkarošanai siltumnīcās (14 500 Eur)  09.04.2018.
Iepirkums: Remontdarbi ēkā (01000920481004, 01000920481001) 1.stāvā Linezera ielā 6 K-3, Rīgā  10.04.2018.
Iepirkums: Jelgavas pilsētas tranzīta ielu segumu ikdienas uzturēšana 2018.gadā  06.04.2018.
Iepirkums: Pāvilostas novadpētniecības muzeja telpu interjera labiekārtojums  05.04.2018.
Iepirkums: Pētniecības izejmateriālu piegāde  05.04.2018.
Iepirkums: Riepu un riepu kameru iegāde  06.04.2018.
Iepirkums: Medicīniskās gāzes piegāde  05.04.2018.
Iepirkums: Augļu un dārzeņu pārstrādes ceha jaunbūve (180 000 Eur)  20.04.2018.
Iepirkums: Seguma uzlabošana Pīlādžu un Jasmīnu ielās, Salaspilī  05.04.2018.
Iepirkums: Salaspils dzelzceļa stacijas apstādījumu ierīkošanas darbi  05.04.2018.
Iepirkums: Gājēju tilta pār Užavas upi izbūve Užavas pagastā, Ventspils novadā  05.04.2018.
Iepirkums: Malkas piegāde  05.04.2018.
Iepirkums: NMP brigādes medicīniskā aprīkojuma un jaundzimušo intensīvās terapijas (10 soļi) komplekta piegāde (papildināts)  11.04.2018.
Iepirkums: Elektriķa pakalpojumu nodrošināšana Grobiņas novada domei un tās pakļautībā esošajām iestādēm  04.04.2018.
Iepirkums: Pirts un peldbaseina pakalpojumu sniegšana Jēkabpils Sociālā dienesta klientiem  03.04.2018.
Iepirkums: Cēsu Tehnoloģiju un Dizaina vidusskolas dienesta viesnīcas jaunbūves būvdarbi, Valmieras ielā 19, Cēsīs, Cēsu novadā. (papildināts)  05.04.2018.
Iepirkums: Komunikācijas stratēģijas izstrāde un komunikācijas pasākumu īstenošana (120 000 Eur) (pielikums)  29.03.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007