IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Tukuma pirmskolas izglītības iestādes "Pasaciņa" pārbūve (1 300 000 Eur) (pielikumi)  25.07.2018.
Iepirkums: Šķeldas katla komplekts (129 000 Eur)  24.07.2018.
Iepirkums: Rūjienas vidusskolas sporta halles jumta seguma nomaiņa  23.07.2018.
Iepirkums: Rīgas Centrāltirgus Piena paviljona 1.stāva telpu grupu vienkāršotās atjaunošanas dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība  23.07.2018.
Iepirkums: Barotņu, testu un laboratorijas reaģentu piegāde mikrobioloģijas laboratorijai  23.07.2018.
Iepirkums: Grīdas mazgājamo iekārtu iegāde  31.07.2018.
Iepirkums: Jaunas vieglās automašīnas piegāde Kokneses apvienotās pašvaldību būvvaldes vajadzībām  23.07.2018.
Iepirkums: Vārtu nomaiņa (Valsts robežsardzes Aviācijas pārvaldes angāriem)  31.07.2018.
Iepirkums: Latvijas Neatkarības kara simtgadei veltīta vides objekta – oriģināla reklāmas stenda ar videoekrānu - idejas koncepcija un īstenošana  16.08.2018.
Iepirkums: Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Siguldas Kultūras centram  23.07.2018.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde Krāslavas novada Indras pagasta pamatskolai (pielikumi)  23.07.2018.
Iepirkums: Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana Bīriņu pils kapeņu restaurācijas darbu laikā  16.07.2018.
Iepirkums: Mikrolieguma sakopšana Kokneses prospektā, Rīgā (pielikumi)  26.07.2018.
Iepirkums: Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana vides avāriju situāciju centram (pielikumi)  16.07.2018.
Iepirkums: Ūdeņu monitoringa mērījumu nodrošinošo iekārtu piegāde (389 256 Eur) (pielikumi)  16.07.2018.
Iepirkums: Par sūtījumu svēršanas, skenēšanas, mērīšanas un šķirošanas iekārtas iegādi, izmantojot finanšu līzinga pakalpojumu (pielikums)  02.08.2018.
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumi (pielikums)  23.07.2018.
Iepirkums: Industriālo iekārtu vājstrāvu un optisko tīklu, kā arī IT infrastruktūras, pārraudzības, uzturēšanas, pilnveidošana un attīstības nodrošināšana  23.07.2018.
Iepirkums: Lietotas specializētas hidrodinamiskās automašīnas piegāde  23.07.2018.
Iepirkums: Apliecinājuma karte ēkas daļas vienkāršotai atjaunošanai  16.07.2018.
Iepirkums: Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera dalībnieku produkcijas virzīšana eksporta tirgū (25 000 Eur)  26.07.2018.
Iepirkums: Zibensaizsardzības sistēmas projektēšana, ierīkošana, tehniskās dokumentācijas izstrāde  24.07.2018.
Iepirkums: Multivides iekārtu piegāde un uzstādīšana Ventspils Augstskolā  23.07.2018.
Iepirkums: Elektropreču piegāde Latgales zoodārzam  17.07.2018.
Iepirkums: Būvdarbu veikšana ēkas „Dzintarvēji” atjaunošanai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā (pielikumi)  27.07.2018.
Iepirkums: RSU ēkas daļas Rīgā, Kuldīgas ielā 9A pielāgošana mūsdienu prasībām (pielikumi)  01.08.2018.
Iepirkums: Saimniecības preču piegāde Latgales zoodārzam Nr2  0
Iepirkums: Personīgās aprūpes tehnisko palīglīdzekļu piegāde (pielikumi)  17.07.2018.
Iepirkums: Solicitation 19LG7518Q0016 for the acquisition of a Luxury Midsize Sport Utility Vehicle and Delivery  01.08.2018.
Iepirkums: Eļļas, smērvielas un tehniskie šķidrumi  15.07.2018.
Iepirkums: Par tiesībām veikt siltumtīklu būvniecību Mežrozīšu ielā 43, Rīgā  03.08.2018.
Iepirkums: 0.4kV tīkla Z-2539-2;4, pārbūve, "Kaibalas skola", Lielvārdes pagasts, Lielvārdes novads", IO - 33964.  24.07.2018.
Iepirkums: 1. "0.4kV tīkla Z-2027-1;8;9;12 pārbūve, Ogre, Ogres novads", IO-47580; 2. "0.4kV tīkla Z-8233-1;2;3;4, Z-8234-2;3;8 un Z-8220-4;5;8 pārbūve, Zvejniekciems, Saulkrastu pagasts, Saulkrastu novads", IO-35257.  23.07.2018.
Iepirkums: Ražotnes elektroapgāde Indras iela 32, Krāslava, Krāslavas novads (pieteikuma Nr.111336171)  19.07.2018.
Iepirkums: Rīgas filmu fonds” ārvalstu filmu uzņemšanai Rīgā  30.09.2019.
Iepirkums: Projekta vadības pakalpojumi Igaunijas-Latvijas programmas projektā Est-Lat 70 “Dārza Pērles” (pielikumi, grozījumi)  18.07.2018.
Iepirkums: Latvijas elektrostaciju dinamisko modeļu validācija (pielikums)  20.07.2018.
Iepirkums: Apes novada pašvaldības grants ceļa “Ape- Kalpaki–Silmaļi –Melnupes” posma pārbūves būvdarbu būvuzraudzibas darbi  24.07.2018.
Iepirkums: KRĒSLU PIEGĀDE RĒZEKNES TEHNIKUMAM  23.07.2018.
Iepirkums: CEĻA “ŅURDAS-MUCENIEKI” PĀRBŪVE  02.08.2018.
Iepirkums: Energoefektivitātes īstenošana ēkai Nākotnes ielā 1, Vaidavā  30.07.2018.
Iepirkums: Biznesa konsultāciju sniegšana LIAA biznesa inkubatoru klientiem (120 000 Eur) (pielikumi)  18.04.2018.
Iepirkums: Elektropreču iegāde Ieslodzījuma vietu pārvaldes vajadzībām (144 000 Eur)  27.07.2018.
Iepirkums: Jaunās saskarnes izstrāde jaunam Eiropas vēju atlasam projekta NEWA ietvaros  23.07.2018.
Iepirkums: Elektropreču, sadzīves tehnikas un iekārtu apkopes un remonts VSAC "Kurzeme" filiālēm  24.07.2018.
Iepirkums: Veloparka izbūve Partizānu ielā 5B, Balvos, Balvu novadā  23.07.2018.
Iepirkums: Kancelejas preču PIEGĀDE SIA “LabIEKĀRTOŠANA-D” VAJADZĪBĀM 2018.GADĀ  17.07.2018.
Iepirkums: Kases sistēmu apkalpošanas pakalpojuma iegādi (pielikums)  26.07.2018.
Iepirkums: Elektrisko tīklu, elektroarmatūras apkope un apgaismojuma apkalpošana VSIA „Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” (pielikums)  17.07.2018.
Iepirkums: Ceļu būvmateriālu (asfalts) iegāde SIA „Jēkabpils pakalpojumi” vajadzībām (grozījumi, pielikumi)  26.07.2018.
Iepirkums: Alūksnes pilsdrupu Dienvidu torņa ekspozīcijas realizācija  27.07.2018.
Iepirkums: Mamogrāfijas ierīces ar tomosintēzi iegāde  23.07.2018.
Iepirkums: Digitālā RTG ierīču ar 2 digitāliem detektoriem iegāde  20.07.2018.
Iepirkums: Sabiedriskās ēdināšanas iekārtu iegāde  03.08.2018.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde detālplānojuma “Trīsstūris” teritorijas inženierkomunikācijām  23.07.2018.
Iepirkums: Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Zemgales reģionā  27.07.2018.
Iepirkums: Siltumenerģijas piegāde divām Silmalas pagasta pārvaldes ēkām  23.07.2018.
Iepirkums: Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Vidzemes reģionā  27.07.2018.
Iepirkums: Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Latgales reģionā  27.07.2018.
Iepirkums: Par meža autoceļu būvdarbu veikšanu Kurzemes reģionā  27.07.2018.
Iepirkums: Stacionāra „Gaiļezers” 1. korpusa telpu un inženiertīklu atjaunošanas būvuzraudzība  26.07.2018.
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās aizturētajām personām” (uz vienu gadu)  19.07.2018.
Iepirkums: Toneru kartridžu piegāde  30.07.2018.
Iepirkums: Marķētas kurināmās dīzeļdegvielas piegāde VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" Liepājas un Jelgavas ceļu rajonu vajadzībām, 2018/2019.gada apkures sezonai  23.07.2018.
Iepirkums: Ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšana Liepājas pirmsskolas izglītības iestādē “KĀPĒCĪTIS” atbilstoši Zaļā publiskā iepirkuma kritērijiem  25.07.2018.
Iepirkums: Vienota mugurkaula fiksācijas sistēma no galvaskausa pamatnes līdz krusta kaulam 360 grādu fiksācijai (100 000 Eur)  27.07.2018.
Iepirkums: Parenterāli ievadāmo zāļu iegāde onkoloģisko saslimšanu ārstēšanai 2019.gadam (pielikumi)  20.07.2018.
Iepirkums: Lielizmēra poligrāfijas pakalpojumu sniegšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām  16.07.2018.
Iepirkums: Žoga un apgaismojuma izbūve Gaismas ielā 7, Ķekavā  02.08.2018.
Iepirkums: Mobilās skatuves iegāde  27.07.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007