IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Sakaru bāzes staciju ierīkošanas projektu / būvprojektu būvkonstrukciju daļu izstrāde  22.12.2017.
Iepirkums: Sakaru bāzes staciju vietu meklēšana  22.12.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde Rīgas pilsētas izglītības iestādēm.  08.01.2018.
Iepirkums: Liftu un pacēlāju tehniskā apkalpošana.  16.01.2018.
Iepirkums: Dzelzceļa publiskās infrastruktūras (autotransporta tuneļa un gājēju tuneļa) izbūve.  20.12.2017.
Iepirkums: Daugavpils vispārējo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes un infrastruktūras sakārtošana atbilstoši mūsdienīgām prasībām 29.12.2017.
Iepirkums: Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija: būvniecība.  27.12.2017.
Iepirkums: Daugavpils Šķirošanas stacijas attīstība: būvniecība.  28.12.2017.
Iepirkums: Bioloģiaskās attīrīšanas sistēmas ierīkošana (37 000 Eur)  08.01.2018.
Iepirkums: Elektroenerģijas piegāde Biķernieku pagasta pārvaldes vajadzībām  03.01.2018.
Iepirkums: Pasākumi visām iedzīvotāju vecuma grupām fizisko aktivitāšu un starppaudžu saliedētības veicināšanai ESF projekta ietvaros (papildināts)  15.12.2017.
Iepirkums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Mirdzas Ķempes ielā 6, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (pielikums)  05.01.2018.
Iepirkums: Ķīmisko reaģentu un laboratorijas piederumu piegāde (grozījumi)  29.12.2017.
Iepirkums: Salacgrīvas novada domes un tās struktūrvienību datortīkla administrēšana (papildināts)  05.01.2018.
Iepirkums: Vienotās informācijas aprites sistēmas izstrāde un ieviešana  27.12.2017.
Iepirkums: Resursu vadības sistēmas “Horizon” uzturēšana  27.12.2017.
Iepirkums: Degvielas iegāde Nīgrandes pagasta parvaldes vajadzībām  27.12.2017.
Iepirkums: Tiltu projektēšana un autoruzraudzība  09.01.2018.
Iepirkums: Par rotaļu laukumu izveidi Liepājas pilsētas mikrorajonos 2018.un 2019.gadā  17.01.2018.
Iepirkums: Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma stadiona un administratīvās ēkas pārbūve, Daigones ielā 14, Kandavā (grozījumi, pielikums)  27.12.2017.
Iepirkums: Apvidus automašīna (pikaps)  19.12.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde SPII „Vārpiņa” vajadzībām (pielikums)  27.12.2017.
Iepirkums: Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas remonta pakalpojumi ieslodzījuma vietās (135 000 Eur) (pielikums)  04.01.2018.
Iepirkums: Vienotā moduļa ,,Uzņēmējdarbība un ekonomika” e-mācību materiālu un interaktivitātes izstrāde un piemērošana (86 450 Eur) (pielikums))  28.12.2017.
Iepirkums: Inženiertīklu remonta un avārijas seku likvidēšanas remontdarbi Nodrošinājuma valsts aģentūras valdījumā esošajos objektos uz diviem gadiem  10.01.2018.
Iepirkums: Funkcionālo gultu un pretizgulējumu matraču piegāde (54 545 Eur)  03.01.2018.
Iepirkums: Koksnes šķeldas piegāde līdz „Kandavas LT” katlu mājai siltumenerģijas ražošanai 2018.gada apkures sezonā  27.12.2017.
Iepirkums: Zemas temperatūras sterilizatora iegāde un piegāde  03.01.2018.
Iepirkums: Objekta "Jēkabpils multifunkcionālās sporta halles jaunbūve Brīvības ielā 289B, Jēkabpilī" būvprojekta ekspertīzes un būvuzraudzības veikšana  03.01.2018.
Iepirkums: Būvuzraudzības pakalpojuma nodrošināšana Klapu ceļa izbūvē  27.12.2017.
Iepirkums: E1/G.703 2048 kbit/s Datu pārraides kanālu organizācija posmā: „KDP Rīga” (LGS, Lidosta „Rīga, Latvija”) – „KDP Tallina” („Estonian Air Navigation Services”, Lennuliiklusteeninduse AS, Kanali põik 3, Rae küla, Rae vald, 10112, Harjumaa, Estonia)  20.12.2017.
Iepirkums: Par degvielas iegādi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai 2018.gadā (pielikums)  02.01.2018.
Iepirkums: Limbažu novada ģimnāzijas ēkas Rīgas ielā 30, Limbažos, telpu vienkāršota atjaunošana  03.01.2018.
Iepirkums: Kaulu cementa piegāde SIA “Rīgas 2.slimnīca“  09.01.2018.
Iepirkums: Augstas veiktspējas sūkņa uz piekabes iegāde  03.01.2018.
Iepirkums: Siguldas Jaunās pils pārbūves un restaurācijas būvuzraudzība  27.12.2017.
Iepirkums: Būvprojekta "Ēkas Brāļu Skrindu ielā 3, Rēzeknē, pārbūve un restaurācija" izstrāde un autoruzraudzība (100 000 Eur) (pielikums)  02.01.2018.
Iepirkums: Sporta centra ēkas Atbrīvošanas alejā 166a, Rēzeknē, pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība (70 000 Eur) (pielikums)  02.01.2018.
Iepirkums: Pacientu transportēšanas guļratu piegāde  27.12.2017.
Iepirkums: Ainažu kultūras nama atjaunošana (pielikums)  27.12.2017.
Iepirkums: LLU Aula skatuves iekārtojuma nodrošināšana – skatuves mehānismu, skatuves stangu, sānu gaismu stangu, skatuves apgaismojuma prožektoru un skatuves drapēriju sagatavošana, piegāde un uzstādīšana  03.01.2018.
Iepirkums: Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestāžu lietojumā esošo teritoriju labiekārtošanas darbi (rotaļu laukumu aprīkojuma uzstādīšana) ( Eur)  09.01.2018.
Iepirkums: Autoceļa Suvainišķi-Brantāni posma pārbūve Neretas pagastā, Neretas novadā (pielikums)  27.12.2017.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektam: Jaunpiebalgas pagasta pašvaldības grants ceļa “Kalna Pentuļi – Meža Naukšēni” pārbūve  22.12.2017.
Iepirkums: Cēsu klīnikas telpu remonts, pandusa izbūve un kanalizācijas stāvvada vienkāršotā atjaunošana (pielikums)  08.01.2018.
Iepirkums: Santehnikas, remontmateriālu, elektromateriālu, trauku, sadzīves tehnikas un priekšmetu iegāde 2018.gadam (pielikums)  22.12.2017.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas iela 9, Vangaži, Inčukalna novads (pielikums)  21.12.2017.
Iepirkums: Rīgas domes Kultūras pasākumu finansēšanas konkurss 2018. gadam  0
Iepirkums: Rīgas domes Kultūras projektu finansēšanas konkurss 2018. gadam  11.01.2018.
Iepirkums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kas atrodas Klaipēdas ielā 92, Liepājā, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi (pielikums)  28.12.2017.
Iepirkums: Motoreļļu M14B2 un M14Г2(цс) piegāde SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” vajadzībām  05.01.2018.
Iepirkums: Jauno autobusu iegāde SIA „Daugavpils autobusu parks”  28.12.2017.
Iepirkums: Izlases veida renovācijas darbi Rīgas Centrālās bibliotēkas Ķengaraga filiālbibliotēkas ēkā Maskavas ielā 271A, Rīgā  28.12.2017.
Iepirkums: Apskaņošanas aparatūras un inventāra iegāde Stružānu pagasta pārvaldes kultūras namam  28.12.2017.
Iepirkums: Projektēšanas darbi: 1. "20kV GVL pārbūve Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā (posms Nr.1)" IO-68215; 2. "20kV GVL pārbūve Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, Kalvenes pagastā, Aizputes novadā" (posms Nr.2) IO-14372;  21.12.2017.
Iepirkums: Elektromateriālu piegāde LLU vajadzībām  27.12.2017.
Iepirkums: 0.4kV tīkla Z-1041-2-2 pārbūve, D/S Tumšupe, Ropažu novads  21.12.2017.
Iepirkums: 1. „20 kV gaisvadu līnijas LN-21 no atdalītāja A-21-1 līdz atdalītājam A-21-2 pārbūve Pilskalnes pagastā, Ilūkstes novadā"; 2. „20 kV gaisvadu līnijas LN-21 no A/st.99 līdz atdalītājam A-21-2 pārbūve Zaļesjes pagastā, Zilupes novadā";  27.12.2017.
Iepirkums: Speciālistu piesaiste slimību profilakses un veselības veicināšanas vingrošanas nodarbību norises nodrošināšanai - projektā Nr.9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”  27.12.2017.
Iepirkums: Pagraba izlases veida atjaunošanas darbi administratīvajā ēkā Eduarda Smiļģa ielā 46, Rīgā  28.12.2017.
Iepirkums: Mācību līdzekļu iegāde Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādes „Jelgavas Amatu vidusskola” metālapstrādes specialitātei  27.12.2017.
Iepirkums: Rindu regulēšanas sistēmas iegāde  15.12.2017.
Iepirkums: Aizdevumi dzīvojamo māju Imantas ielā 18 un Ķieģeļu ielā 16, Daugavpilī, jumtu seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai  28.12.2017.
Iepirkums: Degvielas iegāde Aizkraukles novada pašvaldības vajadzībām  27.12.2017.
Iepirkums: Vienotas finanšu vadības, nekustamā īpašuma pārvaldības un dzīvojamā fonda apsaimniekošanas informācijas sistēmas Standard ERP by HansaWorld uzturēšana  28.12.2017.
Iepirkums: Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu ceļu pārbūve investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros  08.01.2018.
Iepirkums: Pārtikas preču piegāde Cesvaines novada pašvaldības izglītības un sociālās aprūpes iestādēm (papildināts)  03.01.2018.
Iepirkums: Latgales Centrālās bibliotēkas automobiļa tehniskā apkope un remonts  19.12.2017.
Iepirkums: Lifta tehniskā apkope un remonts Latgales Centrālajai bibliotēkai  19.12.2017.
Iepirkums: Kokskaidu granulu piegāde Nodrošinājuma valsts aģentūras objektos 2017/18.gada apkures sezonai (pielikums, grozījumi)  03.01.2018.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007