IEPIRKUMI
Iepirkuma nosaukums Termiņš
Iepirkums: Esošo tramvaju sliežu ceļu infrastruktūras rekonstrukcija posmā Vienības iela – Stacijas iela, 18. novembra ielas un Ventspils ielas krustojuma pārbūve KF projekta “Videi draudzīga sabiedriskā transporta attīstība Daugavpils pilsētā” Nr. 4.5.1.1/16/I/003  16.11.2017.
Iepirkums: Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana.  22.11.2017.
Iepirkums: Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Siguldas Sporta centrā un Fischer Slēpošanas centrā.  21.11.2017.
Iepirkums: Nacionālo bruņoto spēku kaujas grupas transportlīdzekļu III un IV līmeņa remonts.  21.11.2017.
Iepirkums: Elektroenerģijas iegāde SIA “Cēsu klīnika” vajadzībām.  13.11.2017.
Iepirkums: Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu organizēšana Daugavpils pilsētas pašvaldībā (projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/101 aktivitāšu īstenošanai).  09.11.2017.
Iepirkums: Elektroapgādes projekta izstrāde objektam Saulkalne  01.11.2017.
Iepirkums: Par telpu pārbūvi SEB bankas filiāles vajadzībām Vecpilsētas laukums 1, Jēkabpils  02.11.2017.
Iepirkums: Riteņu traktors (100 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Riteņu traktors (100 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Graudu novākšanas kombains (210 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Graudu novākšanas kombains (210 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Graudu novākšanas kombains (350 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Graudu kombains (270 000 Eur)  01.11.2017.
Iepirkums: Graudaugu novākšanas kombains (155 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Sējmašīna (90 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Laboratorijas reaģentu un ar tiem saistīto preču piegāde testu veikšanai ar asins gāzu analizatoru  30.10.2017.
Iepirkums: Maiņvērsējarkls. (28 000 Eur)  03.11.2017.
Iepirkums: Barošanas siles 150 gab. (130 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Santehnikas materiālu, ventilācijas un skārda izstrādājumu iepirkums Latvijas Universitātes vajadzībām (130 000 Eur)  09.11.2017.
Iepirkums: Ūdens muca (20 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Maiņvērsējarkls - 6 korpusu (22 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Elektroenerģijas iegāde SIA “CĒSU KLĪNIKA” vajadzībām (grozījumi)  13.11.2017.
Iepirkums: Medicīnas gāzu un māsu izsaukumu sistēmu apkalpošana un rezerves daļu piegāde SIA “Liepājas reģionālā slimnīca” vajadzībām  30.10.2017.
Iepirkums: Programmatūras SolidCAM licences iegāde RTU Dizaina fabrikas vajadzībām  31.10.2017.
Iepirkums: Bīstamo un prioritāro vielu analīzes pazemes un virszemes ūdeņu un sedimentu paraugos laboratorijas analīžu veikšana (279 011 Eur)  22.11.2017.
Iepirkums: Bezpilota lidaparāta sistēmas iegāde  31.10.2017.
Iepirkums: Tautas tērpu izgatavošana, piegāde un apavu izgatavošana, piegāde Jūrmalas Kultūras centra radošajiem kolektīviem  31.10.2017.
Iepirkums: Graudaugu novākšanas kombains (350 000 Eur)  02.11.2017.
Iepirkums: Veļas mazgāšanas un gludināšanas pakalpojumi  03.11.2017.
Iepirkums: Ieroču un ieroču sastāvdaļu iznīcināšana  31.10.2017.
Iepirkums: Automobiļu, traktortehnikas un mehānismu servisa pakalpojumi VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" vajadzībām Siguldas, Ogres, Talsu, Tukuma, Jēkabpils, Aizkraukles, Alūksnes un Gulbenes reģionos (pielikumi)  14.11.2017.
Iepirkums: Būvprojekta izstrāde Nacionālā rehabilitācijas centra "Vaivari"ēkas 6. un 7.stāva telpu vienkāršotās atjaunošanas darbiem un būvdarbu autoruzraudzība (pielikums)  24.10.2017.
Iepirkums: "Autotransporta pakalpojums mācību vizītēm Salas novada izglītības iestādēm" ESF projektā "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" Projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 ietvaros. (pielikums)  20.10.2017.
Iepirkums: Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Rīgas ielā 18, Saldū, Saldus novadā  10.11.2017.
Iepirkums: Gaujienas pagasta notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu drenāžas laukuma izbūve (pielikums)  23.10.2017.
Iepirkums: Telpu grupas vienkāršota atjaunošana Drabešu Jaunajā pamatskolā Drabešu pagastā Amatas novads (pielikums)  23.10.2017.
Iepirkums: Informatīvā laikraksta sagatavošana un izdošana (grozījumi, pielikums)  01.11.2017.
Iepirkums: Pārtikas produktu piegāde slimnīcas vajadzībām (papildināts))  09.11.2017.
Iepirkums: Degradētās teritorijas Pārogres industriālajā parkā revitalizācija (grozijumi)  03.11.2017.
Iepirkums: Pētījums par Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Direktīvas 2014/94/ES par alternatīvo degvielu ieviešanu scenārijiem  14.11.2017.
Iepirkums: Tukuma pilsētas ielu, ietvju, laukumu un ēku pagalmu asfaltbetona un bruģakmens seguma atjaunošanas darbi (papildināts)  09.11.2017.
Iepirkums: NordDRG Latvijas versijas IT risinājuma (programmatūras) t.sk. VisualDRG Professional uzturēšana 2018.un 2019.gadam  09.11.2017.
Iepirkums: Meža autoceļu Birānu ceļš, Barela līnija, Saltupes ceļš un Vilkapurva ceļš būvprojektu izstrāde Latgales reģionā  01.11.2017.
Iepirkums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kuršu 11/13, Liepājā apkures sistēmas pārbūve  03.11.2017.
Iepirkums: Būvdarbu veikšana objektā „Riebiņu novada Stabulnieku pagasta pašvaldības autoceļu Nr. 6 Krištoni – Meža Mičulīši posms km 1.11-1.69 pārbūve”  09.11.2017.
Iepirkums: Kosmētiskais remonts Dārzkopības institūta Apmeklētāju centra iekštelpās  06.11.2017.
Iepirkums: Elektrospuldžu nomaiņa un apgaismojuma infrastruktūras remonts Vidzemes reģiona objektos  31.10.2017.
Iepirkums: Apakšstacijas "Kārsava" 110 kV transformatora TNr.1 nomaiņas būvprojekta izstrāde un būvdarbu veikšana  22.11.2017.
Iepirkums: Kalna traktora iegāde slēpošanas kalna kopšanai un trases veidošanai Siguldas Pilsētas trasē (papildināts, pielikums)  09.11.2017.
Iepirkums: Alūksnes novada pašvaldības Annas pagasta autoceļu attīrīšana no sniega 2017./2018. gada ziemas sezonā  01.11.2017.
Iepirkums: Malkas iegāde VSAC “Zemgale” filiālēm (134 900 Eur)  09.11.2017.
Iepirkums: TEC-2 pirmā un otrā energobloka dzeramā ūdens mīkstināšanas iekārtu uzstādīšana  09.11.2017.
Iepirkums: TEC-2 2. energobloka nepārtrauktās elektroenerģijas barošanas nodrošināšana ugunsdzēsības sistēmas un gāzes atklāšanas paneļiem  09.11.2017.
Iepirkums: TEC-1 gāzes kompresora Nr.2 atjaunošanas remonts (grozījumi)  01.11.2017.
Iepirkums: 1. "T-3691 "Pinnītes" 0.4kV tīkla un komercuzskaišu pārbūve Smiltenes novada Variņu pagastā"; 2. "T-3782 "Udrupe" TP atjaunošana Smiltenes novada Variņu pagastā"; 3. "T-1326 "Purmaļi" 20/0.4kV tīkla rekonstrukcija Kocēnu novada Bērzaines pagastā"  01.11.2017.
Iepirkums: GPS iekārtu un programmatūras piegāde  10.11.2017.
Iepirkums: "SMILTENES NOVADA DOME_Limbažu iela 8, Smiltene, Smiltenes nov.," TN Nr. 100733170.  26.10.2017.
Iepirkums: "TP3297 "Cīruļi" GVL Z-1 un Z-2 Priekules pagastā, Priekules novadā".  01.11.2017.
Iepirkums: Divu bagāžas iekraušanas lentu iegāde  13.11.2017.
Iepirkums: Vēja mērījumu sistēma 3D vidē (pielikums)  16.11.2017.
Iepirkums: Metāla izstrādājumu piegāde  06.11.2017.
Iepirkums: Flexible Benefits Management System for SEB in Baltics  27.10.2017.
Iepirkums: Jaudas noteikšana objektiem Ventspilī, lai pieslēgtos centralizētās siltumapgādes sistēmai  24.10.2017.
Iepirkums: Liepājas ostas autotransporta pievadceļu pārbūves un atjaunošanas būvprojekta izstrāde  08.11.2017.
© Iepirkumu Uzziņu Banka, 2007